ثبت سفارش

آنالیز رقبا

  1. بررسی و تحلیل رقبا و بازار جهت تعیین استراتژی بازاریابی مناسب.

  2. طراحی بسته‌های شعار و بسته‌های هویتی: ارائه خدمات طراحی بسته‌های شعار و بسته‌های هویتی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط